Preventive maintenance

Preventief onderhoud & inspecties

Het doel van preventief onderhoud en inspecties is om op een regelmatige basis inspecties uit te voeren met als doel om potentiële storingen tijdig te elimineren zodat de machine betrouwbaarheid tot de volgende inspectie gegarandeerd wordt.

Met ons preventieve onderhoudsplan en de tussentijdse inspecties zorgen wij ervoor dat we de felsmachine middels onze inspectielijst volledig controleren en eventuele kleine afwijkingen direct verhelpen. Slijtages en spelingen worden opgevolgd en genoteerd zodat er tijdig een actie op kan worden ondernomen en er geen ongewenste stilstand is.

Bij onze inspecties hoort standaard een inspectielijst met overzicht van de staat van de felsmachine op dat moment. Een eventuele lijst met te bestellen onderdelen wordt toegevoegd aan deze inspectielijst indien er zaken zijn geconstateerd waar actie op moet worden genomen.

Na afloop van de inspectie wordt deze lijst met u doorgenomen en krijgt u als klant altijd een kopie voor uw eigen administratie.

Op deze manier voorkomt u ongewenste stilstand en maximaliseert u daarmee de beschikbaarheid van uw felsmachine voor productie.