Fels training

Fels training

Bent u op zoek naar een grotere kennis van felsmachines en het felsproces bij de medewerkers van uw organisatie? Onze felstraining richt zich onder andere op een grondig begrip van het felsproces. Medewerkers leren hoe ze het proces kunnen optimaliseren om maximale output te bereiken met behoud van de kwaliteitsnormen.

Tegenwoordig wordt van operators verwacht dat ze niet alleen weten hoe ze de felsmachine moeten bedienen, maar ook dat ze abnormaliteiten kunnen herkennen. Het is essentieel om de functies van verschillende onderdelen van de felsmachine te kennen en deze correct te benoemen.

Dit stelt hen in staat om bij een storing een effectievere overdracht aan monteurs te doen, waardoor de stilstandtijd zo kort mogelijk blijft. Afhankelijk van de verantwoordelijkheden van de operators kunnen ook taken zoals het uitvoeren en goedkeuren van een felscontrole worden toegevoegd. Hierbij is het van groot belang dat monteurs in staat zijn om de afweging te maken tussen kritische en niet-kritische parameters en de risico’s voor zowel het product als het productieproces kunnen inschatten.

Van de monteurs wordt verwacht dat zij een machine optimaal kunnen instellen voor de verschillende bussen en deksels en, in geval van een storing, capabel genoeg zijn om een eerste observatie uit te voeren.

Indien het kennis niveau van de monteur toereikend is moet deze de storing kunnen verhelpen of kunnen escaleren naar een specialist.

Om de specialist van goede informatie te voorzien is het van belang dat de monteur de juiste benaming van de verschillende onderdelen in de felsmachine kan benoemen en ook de functies daarvan begrijpt.

Afhankelijk van de verantwoordelijkheden van de monteur kan hier ook nog het uitvoeren en beoordelen van een felscontrole bij komen. Hierbij is het zeer belangrijk dat een monteur de afweging kan maken tussen kritische en niet kritische parameters en de risico’s voor het product en productieproces.

Kwaliteitsmedewerkers hebben met name belang bij de kennis van het tot stand komen van een fels en het bijbehorende felsproces.

Zij moeten op de hoogte zijn van kritische en niet kritische parameters en de risico’s indien 1 van deze parameters buiten specificatie is.

Onze felscursus/ training bestaat uit een theoretisch deel dat aangevuld kan worden met een praktisch deel.

Bij de praktijk is troubleshooting een onderdeel van de training. Hierbij worden medewerkers getraind in het identificeren en oplossen van problemen die zich kunnen voordoen tijdens het felsproces. Dit omvat het begrijpen van mogelijke oorzaken van defecten en het nemen van corrigerende maatregelen.

Deze trainingen kunnen wij bij u op locatie, of in onze volledig ingerichte trainingsruimte in Raalte verzorgen. In onze trainingsruimte hebben we de beschikking over diverse fels voorbeelden, fels meetapparatuur en meerdere felsmachines, waarbij de theorie direct aangevuld kan worden met praktijk.